Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jacobs Sportcoaching Consultancy

 1. De cliënt gaat door ondertekening van deze algemene voorwaarden akkoord met de inhoud ervan alsmede met de tarieven van de personal trainingen. Van de geldende tarieven ontvangt de cliënt een prijslijst van Jacobs Sportcoaching Consultancy (hierna: JSC Sport).
 2. De cliënt zal alle afspraken nakomen of anders bij verhindering dit 24 uur van tevoren melden. Zonder afmelding of een te late afmelding, zal de training in rekening worden gebracht.
 3. Alle doelstellingen en ambities zijn gericht op revalideren, prestatiebevordering en welness zoals fitness en vitaliteit.
 4. Een training van 1 uur bestaat daadwerkelijk uit 50 minuten (80 minuten bij 1,5 uur) directe instructie. De lesinstructie start 10 minuten na aanvang van de afgesproken lestijd. In deze 10 minuten wordt de cliënt geacht zelf zorg te dragen voor de warming-up.
 5. De personal trainer begeleidt de cliënt persoonlijk tijdens de workout.
 6. De personal trainer, of enkele personal trainers, verbindt/verbinden zich voor een bepaalde tijd aan de cliënt om te trachten zijn/haar doelstellingen te halen op revalidatie-, fitness- of welnessgebied. De personal trainer draagt zorg voor alle schema’s en eventueel levensstijl adviezen. De personal trainer en de sportschool zijn overigens niet aansprakelijk voor het missen van de doelstelling.
 7. De cliënt zal tijdens de workout de volledige medewerking en motivatie betrachten en blijk geven van eerlijkheid omtrent (veranderingen in) de levensstijl zodat de personal trainer kan anticiperen en eventueel bijsturen.
 8. De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de oefeningen binnen het kader van de trainingen. De sportschool en de personal trainer zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. De cliënt dient zich te houden aan de huisregels van het sportcentrum waar getraind wordt. Voor de hygiëne en gezondheid is het gebruik van een handdoek en binnenschoenen verplicht en is drinken tijdens de training verstandig!
 10. De cliënt dient lid te zijn van het sportcentrum waar getraind wordt (of in het bezit te zijn van een dagpas). Bij trainingen binnen Sportcentrum Toptraining wordt een korting tot een maximum van 1 maand op het lidmaatschap van Sportcentrum Toptraining gegeven mits er minimaal één training of test per maand afgenomen wordt bij JSC Sport. Na deze periode dient de cliënt een abonnement af te sluiten bij Sportcentrum Toptraining.
 11. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling zijn de incassokosten voor rekening van de cliënt.