Anky van Grunsven

De voorbereiding van de Olympische kandidaten van de Dressuur en Springploeg en de individuele Eventers is in volle gang.

Vanaf januari 2008 is JSC het fysieke traject gestart en zijn er achtereenvolgens een aantal stappen doorlopen:

1. kracht / stabiliteits testen

2. conditionele en coördinatieve testen

3. na uitwerking van de resulaten zijn er persoonlijke programma’s op maat aangeleverd aan de ruiters

4. er zijn een aantal centrale terugkom momenten gepland op Papendal om schema’s bij te sturen en aan te scherpen

5. daarnaast hebben enkele ruiters van het aanbod gebruik gemaakt om Personal Training op locatie te krijgen

6. voor elke ploeg was er een korte training / lezing gepland op Papendal om kennis te maken met de weersomstandigheden in China door enige tijd te vertoeven in de Klimaat kamer. Medische gegevens werden tevens opnieuw getest.

7. begin juni is er een meetmoment gepland in Special Sports te Amstelveen wat van grote waarde was, want bij alle aanwezige ruiters was een zeer duidelijke progressie meetbaar op zowel conditie, snelheid en kracht/coördinatief niveau.

8. na het laaste meetmoment in Rotterdam zal er half juli nog een centrale training gaan plaastvinden met de definitieve ploeg die naar Hong Kong zal gaan en zullen nog enkele ruiters een training op locatie individueel ondergaan.

9. er zal nog een trainingsprogramma voor de laatste dagen voorafgaand aan de wedstrijden in China meegegeven worden om de fysieke gesteldheid van de ruiter op peil te houden en dan hoopt het gehele JSC team op optimale prestaties.

10. veel podium plekken voor de Nederlandse Ruiters!

Succes op Olympische Spelen in Hong Kong